id."/".$front->img_small.""/>
Goran Tadić

Goran Tadić

General Manager
Silbo

O govorniku

Goran Tadić u kompaniji Silbo radi od 2003. godine, gde je radio je na pozicijama u sektoru prodaje i marketinga, a od 2007. kao generalni direktor. Nakon akvizicije „Mlekara Mladost“ od strane Silba, karijeru nastavlja kao generalni direktor mlekare. 2010. godine Silbo prodaje mlekaru kompaniji Meggle GmbH iz Vaserburga, gde naredne dve godine ostaje na mestu predsednika i generalnog direktora „Meggle Srbija“. 2012. vraća se na poziciju generalnog direktora Silba, gde aktivno učestvuje u rukovođenju celom Silbo Grupom (Silbo, Silbo Logistics, „Paraćinka” i Kokofit). Suosnivač je SEDA (Srpskog nacionalnog udruženja prerađivača mleka), gde je obavljao funkcije Predsednika skupštine i člana Upravnog odbora.


Panel

RADNA SNAGA U LOGISTICI I DISTRIBUCIJI - perspektive, izazovi i primeri dobre prakse

U fokusu panela su problemi vezani za radnu snagu u logistici i distribuciji, sa posebnim osvrtom na skladištenje i dostavu robe od dobavljača do trgovaca. Panel će istražiti najveće izazove sa kojima se suočava radna snaga u ovoj industriji, kao što su visoka fluktuacija, nedostatak kvalifikovanih radnika i potreba za stalnom edukacijom. Takođe će biti razmotreni modeli prakse i primeri uspešnih inicijativa koje su preduzete kako bi se zadržala radna snaga, unapredila njihova edukacija i motivacija, kao i kako bi se osiguralo njihovo dugoročno zadržavanje u kompaniji.

Agenda