id."/".$front->img_small.""/>
Milan Ora

Milan Ora

Director
Lognet

 

Šta ćemo čuti?

Skriveni troškovi nabavke su u logistici: Kako ih eliminisati?

Niko ne voli skrivene troškove u lancu snabdevanja. Neke od ovih troškova uzrokuje sama kompanija, ali najveći deo generišu dobavljači i prevoznici. Uz to što nam opterećuju bilanse, izvor su svakodnevne frustracije jer se ponavljaju. Ova, do sada bolna tačka lanca snabdevanja može postati velika prednost kompanije. Kako da to napravite i s kojim alatima govoriti će Milan Ora, osnivač i direktor kompanije Lognet, vodećeg rešenja za logistiku u jugoistočnoj Europi.

O kompaniji

Lognet više od 10 godina razvija softvere za industriju logistike i transporta. Naručivanje usluga prevoza putem telefona ili e-maila je nepraktično i oduzima mnogo vremena. Dogovaranje termina isporuke robe s dobavljačima bez uvida u stanje aktovnosti na skladištu stvara nepotrebna čekanja. Zato je Lognet aplikacija lansirana 2009. godine i povezuje naručioce prevoza s prevoznicima, kupce s dobavljačima, a skladište sa svim stranama s kojima je u kontaktu.
Lognet tim ima dugogodišnje iskustvo na području logistike i kompjuterskog programiranja. Razumevanjem potreba klijenata, kompanija kreira proizvode koji će im omogućiti ostvarivanje još viših ciljeva.

Agenda