id."/".$front->img_small.""/>
Milorad Kilibarda

Milorad Kilibarda

Profesor
Saobraćajni fakultet

O govorniku

Dr Milorad Kilibarda je redovni profesor Univerziteta u Beogradu Saobraćajni fakultet i šef Odseka za logistiku. Autor je 7 univerzitetskih udžbenika, 3 naučne monografije, 170 naučnih i stručnih radova i preko 90 studija i projekata. Svoje naučno i stručno interesovanje usmerio je u pravcu istraživanja, planiranja, projektovanje, optimizacije i unapređenja logističkih procesa i sistema. Dugi niz godina uspešno pruža konsultantske usluge različitim kompanijama na domaćem i regionalnom tržištu. Ekspert je Evropske banke za obnovu i razvoj u oblasti logistike i lanaca snabdevanja. Jedan je od osnivača međunarodne logističke konferencije LOGIC.


Šta ćemo čuti?

Prezentacija će se baviti logističkim procesima u lancu snabdevanja, među kojima su: transport, poručivanja, pakovanja, pretovara, skladištenja, upravljanja zalihama, distribucije i isporuke proizvoda potrošačima.

Suština je da se ukaže na međuzavisnost i povezanost svih procesa i operacija u lancu snabdevanja, te je neophodno primeniti jedan integrisan sistemiski pristup optimizaciji, sa ciljem da se umesto parcijalnih rešenja dođe do optimlanog logističkog rešenja na kompletnom lancu snabdevanja. Transport i logistika se nalaze u preseku različitih funakcija u lancu snabdevanja i izuzetno su povezane sa prodajom, nabavkom i proizvodnjom, što bitno utiče na proces optimizacije.

Agenda