id."/".$front->img_small.""/>
Nino Požar

Nino Požar

Data Scientist
BE-terna

Šta ćemo čuti?

Alisa AI: Transformacija upravljanja lancem snabdevanja inteligentnom automatizacijom 

U ovom predavanju Nino će predstaviti ključne aspekte Alisa AI i njenu implementaciju kod različitih klijenata. Alisa AI je BE-terna automatizovani asistent za logistiku i lanac snabdevanja. 

Fokus predavanja će biti na prognozi potražnje, optimizaciji dopuna, planiranju proizvodnje i upravljanju inventarom. Kroz konkretne studije slučaja, prikazaćemo kako Alisa AI donosi merljive vrednosti za poslovanje, poput poboljšane tačnosti prognoza i optimizacije operacija. 

Agenda