id."/".$front->img_small.""/>
Sanja Stanojev Balabanova

Sanja Stanojev Balabanova

Menadžerka za uvoz i izvoz
Nestlé

O govornici

Sanja Stanojev Balabanova je Menadžerka za uvoz i izvoz u kompaniji Nestlé, sa više od 15 godina radnog iskustva u lancu snabdevanja. U najvećoj prehrambenoj kompaniji na svetu pokriva 11 tržišta Jugoistočne Evrope, od Slovenije do Ukrajine, od kojih je čak sedam izvan Evropske Unije.

O koristima i izazovima centralizacije internacionalnog transporta i unapređenja operacija govoriće na ovogodišnjem Supply Chain Summit-u 4. juna u Sava Centru.

Agenda