id."/".$front->img_small.""/>
Vuk Mijanović

Vuk Mijanović

Menadžer lanca snabdevanja i logističkih usluga
Nelt

O govorniku

Vuk ima više od 15 godina iskustva u upravljanju lancem snabdevanja, skladištenjem, transportom i logistikom. Bio je aktivno uključen u projekte kao što su dizajn i optimizacija logističke mreže, integracija raznih softvera, implementacija operativnih procesa, projekti poboljšanja performansi, itd. Odgovoran je za rukovodjenje logističkim operacijama, implementaciju strategije lanca snabdevanja i logističkih usluga, sa posebnim fokusom na intermodalni transport i digitalne inovacije.

Agenda